ثبت جهانی خوشنویسی تا چند روزدیگر

ثبت جهانی خوشنویسی تا چند روزدیگر

نشست چگونگی ارائه و بررسی پرونده پاسداری از هنر خوشنویسی ایران اجرا شد. این پرونده مقرر است تا چند روز دیگر توسط اعضای کمیته میراث ناملموس یونسکو بررسی و ثبت گردد.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، نشست معرفی اقدامات انجام شده درباب پرونده «پاسداری از هنر خوشنویسی ایران» برای ثبت در یونسکو، با حضور استاد غلامحسن امیرخانی، خوشنویس ایرانی که نام او در لیست نادره کاران میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده و گنجینه زنده بشری به حساب می آید، در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی انجام شد.
در این جلسه که حسن غلامرضاپور رییس انجمن خوشنویسی ایران و برخی از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشتند، پرونده «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» که مقرر است ۲۲ الی ۲۹ آذرماه جاری در یونسکو بررسی و بعنوان میراث ناملموس به نام ایران ثبت گردد، بررسی گردید و هماهنگی های لازم درباره چگونگی ارائه این پرونده با حضور استاد امیرخانی صورت گرفت.
استاد غلامحسین امیرخانی در این جلسه اظهار داشت: سلیقه، ذوق و اندیشه ایرانی در زمینه هنر بیشتر از سایر حوزه ها نمایان است و خوشبختانه در زمینه ای مثل خط و خوشنویسی ایرانیها دارای ارزش و توانمندی بسیار بالایی هستند. فرهنگ دستاورد تلاش انسان های مختلف در طول سالیان متمادی است. توجه به حوزه فرهنگ می تواند موجب رشد انسان ها شود، چونکه تمرکز حوزه فرهنگ بر روی انسان است.
این استاد برجسته خوشنویسی افزود: نیرومندی فرهنگ ایرانی به شکلی است که قدر و منزلت آن این روزها به بیشتر مشخص شده است. فرهنگ مثل نور خورشید است که مرز نمی شناسند و امروز خوشبختانه موضوع ایران فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. امروز شاهد وجود اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی در دنیا هستیم. سرنوشت انسان ها به هم متصل است و این سرنوشت مشترکات به خوبی خودرا به ما نشان میدهد.
او اشاره کرد: موضوعات فرهنگی و هنری متعلق به همه مردم دنیا است. کمبودی که امروز در دنیا احساس می شود این است که به حوزه سیاست بیش از حوزه فرهنگ و هنر توجه می شود و بیشتر جوامع بیشتر از آنکه در خدمت فرهنگ باشند در خدمت سیاست هستند.
آموزش، اقدام مهم پاسدارانه از هنر خوشنویسی در ایران
عبدالمجید شریف زاده رییس پژوهشکده هنرهای سنتی نیز در این جلسه اظهار داشت: در گذشته بیشتر ثبت ها متوجه آثار ملموس بود، اما خوشبختانه چند سالی است که به حوزه میراث ناملموس نیز توجه شده و خوشبختانه امسال پرونده ای که به حوزه خوشنویسی ایران متعلق می باشد، مقرر است ثبت جهانی شود.
او اضافه کرد: یکی از عناوینی که خوشبختانه در ایران در سالهای اخیر به خوبی به آن پرداخته شده است، توجه به اقدامات حفاظتی و پاسدارانه از این هنر اصیل ایرانی است که در این میان انجمن خوشنویسی ایران با توسعه آموزش فراگیر توانسته به خوبی این نقش را ایفا کند.
مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی نیز در این جلسه اظهار داشت: ایرانیها پادشاه ممالک خط هستند. مردم ایران در خط و خوشنویسی در جهان پیشرو هستند و این هنر ریشه ای عمیق در فرهنگ ایرانیان دارد.
او اضافه کرد: این پرونده بعنوان اقدامات پاسدارانه که مهم ترین عنصر میراث فرهنگی به حساب می آید، روزهای آینده در یونسکو بررسی می شود و بسیار امیدوار هستیم که این پرونده در لیست میراث ناملموس ثبت جهانی شود. این پرونده از دو ضلع سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی تشکیل شده و امیدواریم در یونسکو ثبت گردد.