در قالب یك قطعه سه زبانه؛ خانه اجدادی به مناسبت روز جهانی قدس منتشر گردید

در قالب یك قطعه سه زبانه؛ خانه اجدادی به مناسبت روز جهانی قدس منتشر گردید

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قطعه موسیقی سه زبانه خانه اجدادی رابه مناسبت روز جهانی قدس منتشر نمود.
دریافت 11 MB
به گزارش پیلانو به نقل از مهر، قطعه سه زبانه «خانه اجدادی» در آستانه روز جهانی قدس توسط مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
آهنگسازی این قطعه که با سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی اجرا شده است به عهده امیرحسین سمیعی و تنظیم آهنگ به عهده علی مهربانی بوده است.
خوانندگان این اثر سید محسن حسینی (فارسی)، عبدالرضا هدایتی (عربی) و وهاب ابراهیمی (انگلیسی) هستند که اشعاری از رضا یزدانی، مرتضی حیدری آل کثیر و وهاب ابراهیمی را اجرا کردند.
این اثر با مشارکت اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی حقوق فلسطین تهیه شده است.