موسیقی آوا صدای پژواک

آوا صدای پژواک

پیلانو: یکی از دغدغه های بسیار مهم در زمان برگزاری جلسات تجهیز دقیق سالن کنفرانس می باشد تا حاضرین دید کامل و دقیقی به محیط همایش داشته باشند. شرکت آوا صدای پژواک با سال ها سابقه در زمینه تولید ، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های صوتی، همچنین تصویر برداری ، نورپردازی و دکوراسیون …