با صدور پیامی؛ دبیرخانه جایزه مهرگان درگذشت شجریان را تسلیت گفت

با صدور پیامی؛ دبیرخانه جایزه مهرگان درگذشت شجریان را تسلیت گفت

به گزارش پیلانو دست اندرکاران برگزاری جایزه ادبی مهرگان با صدور پیامی درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفتند.

به گزارش پیلانو به نقل از مهر، دست اندرکاران برگزاری جایزه مهرگان ادب شامل مدیر، هیات داوران و دبیرخانه این رویداد با صدور پیامی درگذشت محمدرضا شجریان استاد آواز موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.
مشروح متن این پیام در ادامه می آید:
در کارنامه هر هنرمند و روشنفکر و اندیشمندی، دو سویه هست: سویه نظر و سویه عمل. سویه نظر، همان توانایی ها، استعدادها، باورها و آرمان های والای اوست که در اثر هنری و علمی و ادبی او نمود می یابد و می کوشد بر میراث فرهنگی سرزمین پرافتخار خود بیفزاید.
به این اعتبار، استاد شجریان از همه ظرفیت های ادبی و موسیقایی ایران از گذشته تا کنون، سود می جوید تا آنرا به سطحی والاتر و تازه تر ارتقا دهد؛ از مرزهای ملّی فراتر می رود تا ارزش های هنری و فرهنگی سرزمینش را به مرزهای جهانی فرابرد و آنرا به جهانیان معرفی نماید.
اما سویه عملی کار هنرمند این است که هنر خویش را به خدمت نیازهای مبرم و اساسی جامعه در آورد و نظر را با عمل، و حیات هنری خود را، با حیات اجتماعی هم داستان سازد؛ با شادی و پیروزی مردم، شاد و در اندوه و آنچه از فاجعه بر مردم سرزمینش می آید، شریک شود. صدای رسای همه بی صدایان جامعه خود شده در کنش اجتماعی با آنان همگام گردد.
جایزه مهرگان ادب این وحدت نظر و عمل را در کارنامه ی درخشان استاد آواز ایران می ستاید. نام و یادش همواره ماندگار باد!
مدیر، هیأت داوران و دبیرخانه جایزه مهرگان
۱۹ مهر ۱۳۹۹