اعتراض ایران به اقدام ترکیه برای خوشنویسی اسلامی

اعتراض ایران به اقدام ترکیه برای خوشنویسی اسلامی

به گزارش پیلانو ایران اعتراض رسمی خویش را نسبت به پیشنهاد ترکیه برای ثبت پرونده «خوشنویسی اسلامی» برای اجلاس ۲۰۲۱ یونسکو ارائه کرد.
به گزارش پیلانو به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – با بیان این که تا پیش از این پرونده ای با عنوان خوشنویسی از جانب ترکیه برای سال ۲۰۲۰ مطرح نبود، اظهار داشت: بر مبنای اطلاع واصله اخیر، ترکیه پرونده ای را با عنوان «خوشنویسی اسلامی» برای سال ۲۰۲۱ به یونسکو ارائه داده است که این اتفاق با اعتراض وزارتخانه میراث فرهنگی قرار گرفت.
او با تاکید بر این که هرکشوری می تواند میراث فرهنگی ناملموس خوشنویسی کشور خویش را ثبت کند، افزود: اما صفت «اسلامی» در واقع به گستره بیشتر از کشور ترکیه اشاره دارد و این خلاف کنوانسیون ۲۰۰۳ «حراست از میراث فرهنگی ناملموس» است.
وی با اشاره به این که عنوان پرونده پیشنهادی ترکیه برای خوشنویسی، دارای صفت «اسلامی» است، اضافه کرد: این امر مورد اعتراض رسمی ایران قرار گرفت، چون صفت اسلامی نمی تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ از آنکه منشا خوشنویسی اسلامی را باید در ایران جست و اعتراض ایران نسبت به این اتفاق به یونسکو عرضه شد.
به قول معاون میراث فرهنگی کشور؛ ایران هم برای سال ۲۰۲۱، پرونده خوشنویسی خویش را در چهارچوب لیست «اقدامات خوب پاسداری برای یونسکو» ارسال کرده است.
طالبیان همینطور تصریح کرد: ثبت خوشنویسی از جانب کشور های مختلف قبلا هم صورت گرفته است مثلا چین خوشنویسی چینی را در سال ۲۰۰۹ ثبت کرده و کشورهای عربی هم برای سال ۲۰۲۱، پرونده ای را با عنوان خوشنویسی عربی برای یونسکو ارسال کرده اند، چون طبق مفاد کنوانسیون مذکور، ثبت یک عنصر فرهنگی انحصار و مالکیت ایجاد نمی کند، اما اعتراض ما به پرونده “خوشنویسی اسلامی” ایرادی فنی است، به این معنا که صفت اسلامی اشاره به گستره ای بیشتر از محدوده ترکیه دارد و ترکیه نمی تواند از این عنوان برای پرونده خوشنویسی کشور ترکیه بهره ببرد.